اریا جوناریا جون، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 16 روز سن داره

تمام زندگی من